Địa Chỉ
25/19 Lam Sơn, Đồng Tâm
Vĩnh Yên,Vĩnh Phúc
Giờ Mở Cửa

8:00 AM 17.00 PM
Từ thứ 2 thứ 7

Liên Hệ

Phone: 0967064000
Email: mainhahoanhao@gmail.com